ATENCIÓ PSICOLÒGICA POST-TRAUMÀTICA

L’atenció psicològica és un recurs professional per al benestar emocional i psicològic. Aquesta atenció està destinada a infants, adolescents i adults que han viscut o presenciat una situació d’especial impacte emocional, en aquest cas, un atemptat o acte terrorista.

La psicologia especialitzada en crisis i atenció primària és fonamental per al correcte reajustament després d’una vivència de gran impacte emocional. No obstant, passat aquest primer episodi podem seguir experimentant ,a l’estar emocional i físic. El ocasions, la simptomatologia post-traumàtica apareix dies, setmanes o fins i tot mesos després del succés impactant: apareixen malsons, ansietat, pors, es desenvolupen fòbies, etc. que requereixen una intervenció especialitzada per part de professionals de la salut mental.

Quan necessitaré atenció psicològica?

La UAVAT és una Unitat de professionals de l’atenció, recuperació i valoració integral de víctimes i afectats per terrorisme

Què és normal que senti els primers dies després d’un atemptat?

“Penso contínuament en el que va passar, en el que vaig fer. Sento molta por”

Totes aquestes són reaccions normals davant una situació anormal. Els sentiments d’indefensió, por, nervis i sensibilitat són habituals en els primers dies, fins i tot setmanes des d’una situació de fort impacte emocional. Gran part de la simptomatologia habitual després de situacions traumàtiques es dissol en els dies posteriors. Alguns dels recursos que poden ajudar a recuperar l’estabilitat són demanar ajuda, comptar amb el suport de la família, parella i/o amics, no descuidar les necessitats bàsiques (alimentació, higiene, son, etc…), no quedar-se sol i recuperar els petits hàbits. En la gran majoria de casos, tota aquesta “reacció” psicològica i emocional anirà disminuint fins a recuperar una estabilitat.

Quan he d’anar al psicòleg?

“Em costa recuperar la meva rutina”

Seguir presentant malestar emocional intens després d’unes setmanes es correspon, en llenguatge clínic, a símptomes aguts.

Aquests símptomes es composen per un conjunt de sensacions, manifestacions físiques o pensaments diversos, tals com una sensació de apatia o aplanament emocional, desorientació, dificultats per a recordar, imatges recurrents i intrusives, malsons, evitació del lloc dels fets, sensació de desesperança, dificultat per a concentrar-se, irritabilitat o sobresalts.

Quan tot plegat ens impedeix reprendre el nostre dia a dia, cal anar a un especialista.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

L’atenció psicològica a víctimes d’atemptats requereix el coneixement i l’especialització en psicologia post-traumàtica i dissociativa pròpia d’experiències vitals estressants.

La UAVAT es composa com una unitat d’experts en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil, d’adults, post-traumàtica i forense dirigits a proporcionar una atenció i valoració integral de qualitat.

A la UAVAT disposem de psicòlegs i psiquiatres experts en psicoteràpia, tècniques d’integració cerebral (TIC) i EMDR, atenció en crisis i acompanyament emocional tant per a població adulta com infantil.

Els coneixements i l’experiència clínica del curs, l’aparició i l’evolució de simptomatologia post-traumàtica, dels factors protectors i de vulnerabilitat així com de l’impacte psicològic, personal, social i familiar després d’un succés traumàtic resulten imprescindibles per a garantir un tractament adequat.

CURS CLÍNIC DE L’AFECTACIÓ POST-TRAUMÁTICA


Fet traumàtic 

Un atemptat terrorista genera en major o menor grau un impacte emocional i psicoloògic en el conjunt de la societat.


Afectació immediata

Qualsevol persona que ha viscut, presenciat o sigut coneixedor d’aquest fet traumàtic pot desenvolupar una afectació immediata.


Llarg termini 

Quan la simptomatologia persisteix i el malestar psico-emocional continua, parlem de lesió psicològica.


Crònic

Les seqüeles psíquiques es refereixen a la cronificació del dany o lesió psicològica. Les seqüeles generen un deteriorament del funcionament personal, social, laboral i familiar en la vida de les persones, així com una desmillora crònica en la salut mental i/o emocional.

ACCIONS

Atenció i Valoració immediata

Són reaccions normals davant una situació anormal.

Aquestes reaccions de dolor, nerviosisme, tristesa, etc. poden conviure amb factors de vulnerabilitat personal.

Poden durar de 0 a 3 mesos.

Tractament psicològic especialitzat

La psicologia post-traumàtica presenta una elevada eficàcia davant el trauma i les seves lesions emocionals.

La presència de factors positius com el manteniment d’un tractament psicològic, un recolzament familiar, una estabilitat emocional, una vida saludable, etc. promouen una evolució positiva dels pacients amb lesions psicològiques.

Tractament psicològic i valoració pericial

Davant la cronificació de seqüeles serà necessari un suport o seguiment psicològic i la valoració forense de seqüeles, destinada principalment a: Processos d’incapacitacions laborals, certificació de discapacitat i establiment de prestacions i indemnitzacions pels danys rebuts.

Atenció psicològica per a afectats per Terrorisme

La llei 29/2011 del 22 de setembre de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme regula en el seu article número 9 l’assistència psicològica i psiquiàtrica immediata:
“Les persones afectades per un atemptat terrorista rebran, amb un caràcter immediat i gratuït, l’assistència psicològica i psiquiàtrica necessària per a cobrir les seves necessitats d’atenció, durant tot el temps que requereixin, d’acord amb els criteris mèdics i buscant en tot cas la seva millor i més ràpida recuperació.
A tals efectes, l’Administración General del Estado podrà establir els oportuns convenis amb altres Administracions Públiques o entitats privades per a articular un sistema immediat, coordinat i suficientment organitzat i capaç de pal·liar, en el pla individual, els efectes d’un atemptat terrorista.”