Unitat

Equip de professionals. Qui som

Informació

General i d’interès per a afectats. Circuit i recursos

Atenció

Atenció psicològica per a afectats

Formació

Per a professionals. Entitats col·laboradores

Valoració

Avaluació de lessions. Informes pericials

Contacta

On trobar-nos

Presentació

Experts en atenció, assessorament i intervenció

La UAVAT neix degut a la preocupació d’un conjunt de professionals amb experiència en l’atenció a víctimes i afectats per terrorisme, i es constitueix des dels atemptats de Barcelona i Cambrils, el 17 d’agost del 2017.

La UAVAT està formada per psicòlegs clínics, forenses, psiquiatres i professionals experts en atenció a víctimes d’accions terroristes i grans catàstrofres. A més, manté una íntima col·laboració amb institucions, entitats de prestigi i organitzacions com l’associació 11-M afectados por Terrorismo i la Universitat de Barcelona.

Els nostres objectius es centren en oferir un suport estable en el temps, un recurs actiu per a orientar, assessorar i atendre als afectats i els seus familiars, basat en l’experiència i la voluntat de múltiples professionals d’oferir una millor atenció i recuperació psicològica.

Des del coneixement del circuit processal, administratiu i judicial que han de recòrrer les víctimes i del patiment de les personses que han viscut un acte terrorista (personal, social i familiar), la UAVAT manté el compromís actiu d’oferir una atenció integradora, contínua i estable.

Per tot l’anterior, us agraïm la confiança en nosaltres i esperem poder ser el vostre recurs de confiança en aquests moments difícils.

Entitats col·laboradores amb la UAVAT

Departament de Presidencia
Generalitat de Catalunya

Amb el suport i el finançament de:

La Generalitat de Catalunya en un projecte Inter departamental coordinat pel Departament de la Presidència

www.presidencia.gencat.cat

SB Psicòlegs
Barcelona

Centre de referència a Barcelona en Psicologia Postraumàtica i General.

www.sbpsicolegs.com

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS)

Ajuntament de Barcelona

Web ServeisSocials

Asociación 11-M Afectados Terrorismo

L’Associació 11-M d’afectats per terrorisme

www.asociacion11m.org