ASSESSORAMENT LEGAL I JURÍDIC

Les Víctimes del Terrorisme estan emparades per una llei específica: llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme.

Les persones afectades física o psicològicament poden sol·licitar les ajudes i/o rescabalaments previstos a la llei. El procediment per al reconeixement dels rescabalaments indemnitzacions i ajudes serà instruït per l’òrgan competent en matèria d’atenció a víctimes dependent del ministeri de l’interior.

Les Víctimes del Terrorisme tenen dret a ser representades en el procediment penal.

Quan puc necessitar assessorament legal o jurídic?

La UAVAT ofereix assistència legal tant en el procediment administratiu com penal dels atemptats.

En relació al procediment administratiu (sol·licituds a l’empar de la llei). És un circuit desconegut, difícil i ple de vivències concretes que augmenten i reforcen el patiment que ja tenen. Els hi cal conèixer-lo, entendre’l i sovint ajuda, suport i acompanyament presencial per a transitar-lo. L’equip professional de la UAVAT ofereix un assessorament i un suport continuats per que el accés a la documentació requerida per fer aquest tràmits resulti el mes fàcil possible.

És un circuit massa complex com per atravesar-lo sols…

Tanmateix posem al servei de les persones la nostra assessora jurídica experta en terrorisme. Aquesta àrea està destinada a atendre diversos tipus de respostes i/o reclamacions vinculades amb les necessitats administratives/ laborals dels afectats.

Aquestes poden ser de diferents tipus:

Reclamacions administratives: per aquelles persones afectades que reben respostes denegatòries després de les sol·licituds presentades, i que tenen dret a realitzar accions legals: al·legacions/ recurs.


Reclamacions laborals
: per a aquelles persones que s’han vist afectades en l’àmbit laboral arran dels atemptats. En aquest apartat, trobem:

  1. Les reclamacions per baixa laboral: hi ha un gran nombre de persones que com a conseqüència de les lesions físiques o psicològiques patides han cursat Incapacitat temporal. Si bé, existeix un % d’aquestes baixes que són categoritzades com a contingència de malaltia comuna i correspondria qualificar-los com a accident laboral o no laboral, per terrorisme. També s’inclouen les reclamacions a l’INSS.
  2. Les reclamacions per acomiadament, hi ha persones que han vist impossible la seva reincorporació a alguns negocis propers als llocs dels atemptats o han estat acomiadats referint relació directa amb la vivència de l’atemptat.

En relació al procediment penal. El judici penal representa un dels moments més significatius del procés. Conèixer els drets que deriven d’aquesta circumstància es vital, com el dret d’acusació particular.

La UAVAT ofereix contacte i coordinació continuats entre la associació “11-M Afectados por Terrorismo” i aquells afectats que volen ser representats per ells (advocats i procuradora) com acusació particular. Aquesta associació ofereix aquesta possibilitat de forma gratuïta.