VALORACIÓ DE SEQÜELES PSÍQUIQUES

L’atemptat, com qualsevol situació de violència, genera en aquells que la pateixen una greu afectació psicològica que entorpeix el seu benestar psicològic i emocional. La UAVAT incorpora un equip de psicòlegs forenses especialitzats en la valoració del dany psicològic causat per un atemptat terrorista.

Les valoracions forenses constitueixen una eina de prova pericial en el context judicial i administratiu que valora el dany psíquic sofert.

Aquesta valoració forense permet legalment orientar i assessorar als tribunals durant els processos judicials penals, laborals i administratius.

Quan necessitaré una valoració forense?

La UAVAT realitza valoracions integrals psicològiques-psiquiàtriques amb l’objectiu d’oferir una avaluació complerta, integral i de qualitat.

Valoració de lesions i seqüeles

Les valoracions pericials sobre lesions i seqüeles psicològiques permeten avaluar, enumerar i quantificar el dany psicològic sofert després d’un atemptat. Encara que les seqüeles representen un important impacte en la vida dels afectats i de les seves famílies, són en les majoria dels casos, difícils de mesurar, quantificar i de demostrar en els procediments legals i administratius.

Entre les seqüeles post-traumàtiques més habituals trobem els símptomes del trastorn d’estrès post-traumàtic, depressió, trastorns obsessiu-compulsius i, fins i tot, desajustos persistents de la personalitat.

Les valoracions o dictàmens pericials estan dirigits a estimar el dany de forma rigorosa, científica i sobre la base de criteris clínic-forenses i legals amb la finalitat d’orientar les indemnitzacions per danys psicofísics (Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme) per establir una quantificació adequada, així com en els processos d’incapacitació o invalidesa laboral.

Indemnitzacions legals i reconeixement com a víctima de terrorisme

La valoració forense en l’àmbit processal-penal suposa una prova pericial d’avaluació de seqüeles i del nexe causal (etiologia de la lesió) amb un atemptat terrorista. Aquestes valoracions pericials, seran ratificades a posteriori en el judici oral. El jutjat competent en matèria de terrorisme és l’Audiència nacional.

Graus d’invalidesa i incapacitat laboral.

La valoració pericial de seqüeles que suposin una incapacitat, invalidesa (absoluta, total, parcial, gran invalidesa) o minusvalidesa en la vida laboral de la persona afectada, hauran de ser valorats per l’òrgan competent.

Certificat de discapacitat

La valoració pericial de seqüeles que suposin, de forma crònica i permanent, una discapacitat o minusvàlua psíquica. Els òrgans responsables per a la valoració de situacions de discapacitat i el seu grau són els departaments d’assumptes socials de cada comunitat.

La UAVAT s’estableix com el cos tècnic pericial de l’Associació 11-M Afectats per Terrorisme, qui presidirà la direcció de l’acusació popular del procediment penal dels atemptats de Barcelona i Cambrils
.

  • PROTOCOL DE VALORACIÓ

    LA UAVAT ha creat un protocol de valoració forense en víctimes de successos violents o traumàtics i consta amb experts de llarg recorregut en l’avaluació de trauma vinculats a atemptats terroristes, delictes violents i grans catàstrofes.
  • VALORACIÓ DE LESIONS-SEQÜELES I NEXE CAUSAL 

    La valoració del dany psicològic es basa en l’avaluació de la lesió psicològica, així com la determinació de les seqüeles i la deterioració psicològica, cognitiva i emocional patides per l’afectat. A més permet oferir una valoració del nexe causal entre lesió / seqüela i el succés traumàtic.
  • EXPERIÈNCIA I TRAYECTORIA PROFESSIONAL

    La direcció de la UAVAT compta amb una llarga experiència en valoració de seqüeles psicològiques en altres grans catàstrofes i accions terroristes (11-M, Hipercor, etc.).

La valoració del dany psicològic es basa en l’avaluació de la lesió psicològica, així com, la determinació de les seqüeles i la deterioració psicològica, cognitiva i emocional patit per l’afectat. A més permet oferir una valoració del nexe causal entre lesió / seqüela i succés traumàtic.

Diferència entre lessió i seqüeles psicològiques

Lessió psíquica

Temporals

Les lesions psicològiques es composen pel malestar i l’afectació derivada de l’impacte psicològic o un succés traumàtic.

Aquestes lesions, en ocasions, amb el suport de recursos positius com una bona integració social, laboral i familiar i/o una atenció psicològica especialitzada poden recuperar-se.

Des de la UAVAT s’ofereix un recurs d’atenció psicològica per a afectats per atemptats terroristes.

Seqüela psíquica

Permanents

Les seqüeles psicològiques, en canvi, són el resultat d’una inadequada o insuficient recuperació de les lesions psicològica sofertes. En aquests casos, el malestar psicològic pot interferir de forma crònica i permanent en la vida de l’afectat.

Les causes d’una no recuperabilitat són múltiples: característiques del succés, personalitat, recursos, etc.

Aquestes seqüeles poden, en major o menor mesura, afectar al recorregut laboral de l’afectat, així com en la seva vida familiar i social.