II Jornades de Psicologia Aplicada a Desastres, Urgències i Emergències

Societat Espanyola de Psicologia Aplicada a Desastres, Urgències i Emergències. (SEPADEM)

La coordinadora de la UAVAT, Sara Bosch Carretero, va presentar el passat 25 de novembre de 2017 una conferència sobre “Atemptats a Catalunya. La intervenció psicològica, el repte de fer-lo millor”.

En aquestes Jornades de SEPADEM tenim la necessitat de revisar com ho vam fer nosaltres. Els psicòlegs. Formats en Intervenció en crisi i en tractaments posttraumàtics, som capaços de cobrir dispositius d’atenció immediata. De treballar de forma coordinada amb la resta de professionals. De fer primers auxilis i valorar la necessitat de seguiment. Som capaços de tractar les seves lesions.

I per aquesta mateixa professionalitat hem de ser capaces de plantejar-nos si ho vam poder i ho hem de fer millor.

Perquè la ferida psicològica és un repte que pot superar els dispositius, la seva qualitat i durada.