AVÍS LEGAL

Introducció

Les presents regles regulen l’ús del de Portal d’Internet “www.uavat.es” (en endavant, el o aquest “Portal”) que UAVAT posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització del Portal expressa l’acceptació de l’usuari de totes i cadascuna de les regles que continuen, de manera que l’usuari ha de llegir en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal.

La contractació de certs serveis oferts als usuaris a través del Portal es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, substitueixen, completen i / o modifiquen les normes aquí contemplades. Amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, per tant, l’usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars.
La contractació de certs serveis comporta l’obtenció de dades de caràcter personal. La informació legal corresponent a l’obtenció de dades de caràcter personal es troba en PRIVACITAT.

UAVAT es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la presentació, configuració, serveis, elements, continguts o condicions requerides per utilitzar el Portal.

Titularitat

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del Portal i dels elements i continguts del mateix, qualsevol que sigui la seva tipologia, pertanyen a UAVAT o, si escau, a terceres persones. L’usuari podrà visualitzar tals elements i continguts i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

L’usuari utilitzarà els elements o continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

 • Utilitzar-los de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic. Reproduir, transformar, modificar, distribuir o permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, llevat que es compti amb l’autorització de UAVAT.
 • Suprimir, eludir o manipular el “Copyright” i altres dades identificatives dels drets de UAVAT o de tercers incorporats als elements.

Accés al Portal

L’accés al Portal és lliure i gratuït, però UAVAT reserva alguns dels Serveis oferts a través del Portal als usuaris registrats de UAVAT Tanmateix, UAVAT posa a disposició dels usuaris determinats Serveis la utilització cal omplir registres addicionals per part dels usuaris. En ambdós casos Un. Es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari (en endavant “login”) i la contrasenya (en endavant “password”) (d’ara endavant i de manera conjunta les “Claus d’Accés”) de conformitat amb el que estableixen els següents punts:

 • L’usuari triarà i indicarà les seves pròpies Claus d’Accés. L’usuari no podrà triar com Nom d’usuari paraules, expressions o conjunts gràfico-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei oa les exigències de la moral i bons costums generalment acceptades. L’assignació de les Claus d’Accés es produeix de manera automàtica i l’únic criteri emprat a aquest efecte és la inexistència d’unes Claus d’Accés prèvies que siguin idèntiques a les elegides per l’usuari.
 • En defecte d’elecció per part de l’usuari, les Claus d’Accés seran assignades automàticament per UAVAT En aquest cas, l’usuari podrà en qualsevol moment canviar-les per qualssevol altres, sempre de conformitat amb el que preveu el paràgraf anterior.
 • L’usuari es compromet a fer un ús diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a disposició de tercers les seves Claus d’Accés.
 • L’usuari es compromet a comunicar a UAVAT el més aviat la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.

Ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s’ofereixen a través d’aquest Portal i a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en sistemes físics i lògics de UAVAT, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris o serveis personals i modificar o manipular els seus missatges o contingut; (V) realitzar spam o enviament de correu electrònic no sol·licitat a través d’aquest Portal; (Vi) o realitzar qualsevol altre ús que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Portal o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del Portal o dels serveis per part dels usuaris.

UAVAT no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan del Portal, dels serveis i dels continguts. UAVAT exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris.

L’usuari serà responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que causi en el seu ús, exonerant a UAVAT de tota responsabilitat i assumint totes les despeses que se li pogueren irrogar UAVAT per reclamacions de tercers.

Links, Hyperlinks i MetaTags

Aquest Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents a tercers. Aquests enllaços tenen com a únic objectiu facilitar als usuaris l’accés a altres continguts i informació disponible a Internet. UAVAT, no es converteix en editor d’aquests continguts ni els controla prèviament, aprova, vigila ni fa propis. L’usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats. UAVAT no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció, funcionament, disponibilitat, accessibilitat, continuïtat, licitud, utilitat o qualsevol altre aspecte de la informació i serveis d’aquests continguts.

Queda prohibida la utilització de les marques o noms titularitat de UAVAT per a l’optimització dels cercadors de la xarxa, tant mitjançant la seva incorporació en codi de les pàgines web com mitjançant la seva incorporació en les paraules claus dels banners (key-words).

Qualsevol tercer que es proposi realitzar un hyperlink o hiperenllaç amb aquest Portal ha de tenir l’autorització prèvia de UAVAT En qualsevol cas l’establiment del Hyperlink no implica l’existència de relacions entre UAVAT i el propietari de la pàgina web des de la qual es procedeixi.

Exclusions de Responsabilitats i garanties

 • La disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels serveis.
 • La privacitat i seguretat en la utilització del Portal i dels Serveis.
 • Que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del Portal i dels serveis.
 • L’absència de virus ni d’altres elements en el Portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, excloent qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure per tal falta de disponibilitat.
 • La licitud, fiabilitat i utilitat dels elements i els continguts
 • UAVAT exclou qualsevol responsabilitat que pogués dimanar d’aquestes circumstàncies.

Retirada de l’accés

UAVAT es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i / o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes normes.

Informació General

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic s’informa a l’usuari que la pàgina web de UAVAT es troba allotjada en el domini uavat.es

UAVAT és una Associació sense ànim de lucre i la seu social es troba ubicada a Barcelona, ​​al carrer Villarroel, 70 2-1 08011 amb NIF: G67220806.

UAVAT és una associació inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 63717-J / 1

La UAVAT ofereix un suport estable en el temps, un recurs actiu per orientar, assessorar i atendre els afectats per accions terroristes i grans catàstrofes i als seus familiars.
Per establir una comunicació directa i efectiva amb UAVAT pot trucar al telèfon (34) 932.158.969 o escriure a l’adreça de correu electrònic info@uavat.es, indicant en l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal “.

Llei i jurisdicció

Resulten d’aplicació les lleis del Regne d’Espanya. S’encomana la interpretació de les normes als Tribunals de Barcelona.

Avisos
En el cas que qualsevol tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies il·lícites o susceptibles de ser considerades il·lícites es prega ho comuniqui al següent e-mail: info@uavat.es